home

Pravila privatnosti i uvjeti korištenja

Datum stupanja na snagu: 1. studenac, 2022.

1. Voditelj obrade i službenik za zaštitu osobnih podataka
ETRADEX GORIVO poštuje vašu privatnost i obvezuje se zaštiti je tijekom i nakon vašeg posjeta ovoj web stranici, s njom povezanoj mobilnoj stranici i bilo kojoj mikro stranici (koje mogu biti administrirane u ime ETRADEX GORIVO-a od treće strane koja obično djeluje kao izvršitelj obrade) kojoj se može pristupiti preko ove stranice (dalje u tekstu "Stranica", a zajednički "Stranice"). U tom smislu, ETRADEX GORIVO djeluje kao voditelj obrade ("Voditelj obrade"). Ova pravila privatnosti ("Pravila privatnosti") daju uvid u naše postupke u vezi s prikupljanjem informacija putem Stranica i našim korištenjem informacija. Ova se Pravila privatnosti primjenjuju isključivo na informacije prikupljene putem Stranica i ne primjenjuju se na informacije prikupljene putem bilo kojeg drugog izvora, uključujući, bez ograničenja, Facebook®, Twitter®, YouTube® i druge web stranice trećih strana i društvenih medija. Ako se ne slažete s bilo kojim uvjetom u ovim Pravilima privatnosti, nemojte koristiti Stranicu(e) ili nam davati bilo kakve osobne podatke. ETRADEX GORIVO je imenovao službenika za zaštitu podataka kojeg se može kontaktirati na sljedeću e-mail adresu [szop@etradexgorivo.hr.].

2. Vrste podataka koji se obrađuju
Putem Stranice prikupljamo i pohranjujemo određene osobne podatke o vama (npr. informacije koje vas mogu izravno ili neizravno prepoznati, posebice pomoću identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podatci o lokaciji, on-line identifikator ili jedan ili više čimbenika specifičnih za tjelesni, fiziološki, genetički, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet ("Osobni podatci"). U određenim slučajevima možemo zatražiti da nam date Osobne podatke, primjerice kada koristite obrazac za narudžbu za kupnju proizvoda i usluga koje nudimo, date komentare ili postavite pitanja, zatražite informacije, sudjelujete u promociji, natječaju ili nagradnim igrama ili koristite druge značajke ili funkcije Stranice. ETRADEX GORIVO neće prikupljati Osobne podatke prilikom vaših posjeta našim Stranicama ako nam ih ne dajete dobrovoljno, osim za određene stavke Osobnih podataka prikupljene putem informacijskih sustava i programa koji se koriste za rad web stranice, čiji je prijenos inherentan korištenju internetskih komunikacijskih protokola (npr. IP adrese) i neće zahtijevati više informacija nego što je potrebno za sudjelovanje u aktivnostima na našim Stranicama. Ako nam ne želite dati Osobne podatke (osim Osobnih podataka koji se odnose na upotrebu internetskih komunikacijskih protokola koji se obično prikupljaju prilikom posjete web stranici), i dalje možete pristupiti našim Stranicama, ali nećete moći sudjelovati u određenim promocijama, izraditi vjerodajnice za prijavu da biste upotrebljavali određene funkcije na Stranicama, aktivirati ili koristiti uslugu, ispuniti narudžbu ili dobiti informacije o proizvodu. Štoviše, kada se povežete sa Stranicom, postoje određeni Osobni podatci (npr. IP adresa, postavke kupnje, značajke za profiliranje) koji mogu uključivati identifikatore koji nam mogu omogućiti da na vaš uređaj šaljemo prilagođene oglase, zajedno s tehničkim, ne-osobnim podacima koji sami po sebi ne mogu identificirati bilo kojeg pojedinca ("Ne-osobni podaci", npr. tip internetskog preglednika) koji se mogu prikupljati i pohranjivati pomoću "kolačića" i drugih tehnologija praćenja. Osim toga, druge strane, kao što su partneri za oglašavanje i davatelji analiza, mogu s vašim informiranim pristankom prikupljati informacije o vašoj mrežnoj aktivnosti u određenom vremenskom periodu i preko Stranica. Ti podatci pomažu nam da ažuriramo Stranicu tako da ostane zanimljiva našim posjetiteljima i da sadrže sadržaj prilagođen interesima posjetitelja. Ako onemogućite kolačiće, možda nećemo moći optimizirati vaš posjet Stranici, a neke značajke na Stranici možda neće biti dostupne.

3. Svrhe, pravni temelj obrade i moguće posljedice nedavanja Osobnih podataka
Kada dajete vaše Osobne podatke na Stranici, ograničit ćemo korištenje Osobnih podataka za svrhu za koju su prikupljeni u skladu s uvjetima ovih Pravila privatnosti. Korištenje vaših Osobnih podataka uključuje:
A. Poduzeti korake po vašem zahtjevu prije sklapanja ugovora (npr. odgovarati na vaša pitanja i komentare; ispuniti vaše zahtjeve, komunicirati s vama o vašim aktivnostima na Stranici);
B. Izvršiti ugovor kojem ste vi ugovorna strana (npr. pružiti vam pristup određenim područjima i značajkama na Stranici; ispuniti vašu narudžbu u vezi s kupovinom ili komercijalnim uslugama koje se nude na Stranici, pružiti usluge kupcima);
C. Istražiti sumnju na prijevaru, uznemiravanje, fizičke prijetnje ili druga kršenja bilo kojeg zakona, pravila ili propisa, pravila Stranice ili prava trećih strana; ili istražiti bilo kakvo sumnjivo ponašanje koje smatramo nepristojnim;
D. Pridržavanje zakonske obveze kojoj ETRADEX GORIVO podliježe (npr. za otkrivanja koja su propisana zakonom, propisom ili sudskim nalogom);
E. Za potrebe ili u vezi s pravnim postupcima, uspostavu, obranu ili ostvarivanje zakonskih prava;
F. slanje oglasa ili izravnih prodajnih materijala ili provođenje istraživanje tržišta, provođenje analitike podataka ili isporuku komercijalnih komunikacija putem elektroničkih alata (SMS, e-mail, društvena mreža), bez obzira jesu li automatizirani (pozivi bez operatora) ili ne (pužna pošta i pozivi s operatorom), u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama;
G. davanje vaših Osobnih podataka odabranim partnerima za oglašavanje za njihove marketinške svrhe u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama.

Davanje Osobnih podataka za gore navedene svrhe od A do E je dobrovoljno, ali bilo kakvo odbijanje davanja takvih podataka može onemogućiti ETRADEX GORIVO da sklopi ugovor s vama, da odgovori na vaše zahtjeve, da izvrši vaše narudžbe i da se pridržava pravnih obveze kojima ETRADEX GORIVO podliježe. Dostavljanje Osobnih podataka za svrhe opisane u točkama F i G je također dobrovoljno; nedavanje takvih Osobnih podataka ili prigovor relevantnoj obradi podataka na odgovarajućim osnovama koje se odnose na vašu konkretnu situaciju, može spriječiti ETRADEX GORIVO da šalje oglasne ili izravne prodajne materijale ili da provodi istraživanje tržišta, analitiku podataka ili isporučuje komercijalne komunikacije i/ili da vaše Osobne podatke dostavlja odabranim partnerima za oglašavanje za njihove marketinške svrhe. Mi vas i dalje možemo kontaktirati u administrativne svrhe, kao što je potvrda narudžbe ili zahtijevanje vaših daljnjih zahtjeva.

4. Primatelji
Vaši Osobni podaci mogu biti otkriveni, u uskoj vezi s gore navedenim svrhama, samo:
• subjektima potrebnima za izvršavanje narudžbe, isporuku paketa, slanje pošte i e-pošte, uklanjanje ponavljajućih informacija s popisa kupaca, analiziranje podataka i pružanje marketinške podrške, obradu plaćanja kreditnim karticama i pružanje korisničkih usluga, koji obično obrađuju Osobne podatke u ime ETRADEX GORIVO kao izvršitelji obrade;
• osobama ovlaštenima od ETRADEX GORIVO za obradu Osobnih podataka, koje su podvrgnute odgovarajućoj zakonskoj obvezi povjerljivosti (zaposlenici ETRADEX GORIVO-a);
• službama za provođenje zakona i tijelima javne vlasti kada to zahtijeva mjerodavno pravo u dobroj vjeri (npr. da se pridržavaju odredbi zakona ili da se pridržavaju pravnih postupaka koji se pružaju na ETRADEX GORIVO-u; da zaštite i brane prava ili imovinu ETRADEX GORIVO-a i ove Stranice, ili, da u hitnim okolnostima djeluju radi zaštite osobne sigurnosti korisnika ETRADEX GORIVO-a, njegovih Stranica ili javnosti);
• poslovnim partnerima za njihove potrebe samo u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama.

5. Prijenos Osobnih podataka u treće zemlje
ETRADEX GORIVO može prenijeti Osobne podatke u treće zemlje.

6. Sustav online narudžbe goriva
Cijene navedene u sustavu online narudžbe goriva su trenutne maloprodajne cijene a važeće cijene su cijene na dan dostave i one se mogu razlikovati od trenutnih cijena u aplikaciji. Cijene u kunama preračunate su prema fiksnom tečaju konverzije koji iznosi 1 EUR = 7,53450 HRK. Osnova za račun za narudžbe u sustavu online narudžbe goriva je uvijek krajnja isporučena količina odnosno količina na dostavnici, koja može eventualno odstupati od količine naručene u online narudžbi.

7. Zadržavanje
ETRADEX GORIVO će obrađivati vaše Osobne podatke samo za vrijeme potrebno za postizanje svrha opisanih u odjeljku 2. S obzirom na svrhe opisane u odjeljcima 2.F i 2.G, Vaši Osobni podaci bit će obrađivani sve dok ne iskoristite svoje pravo na prigovor ili ograničite obradu. Osim gore navedenog, ETRADEX GORIVO će zadržati vaše Osobne podatke za vrijeme potrebno ili dopušteno u skladu s važećim zakonom o zaštiti podataka.

8. Vaša prava
ETRADEX GORIVO vas obavještava da, u skladu s i u opsegu koji dopušta mjerodavno pravo, imate pravo zatražiti od ETRADEX GORIVO pristup i ispravljanje ili brisanje Osobnih podataka ili ograničenja obrade u vezi s vašim Osobnim podacima ili prigovoriti relevantnoj aktivnosti obrade, te podnijeti žalbu nadležnom nadzornom tijelu. Također, imate pravo znati primatelje ili kategorije primatelja kojima su vaši Osobni podaci bili ili će biti otkriveni, posebno primateljima u trećim zemljama.

9. Poveznice na druge stranice
Stranica može sadržavati poveznice na druge web stranice koje nisu u vlasništvu, upravljane ili održavane od strane ETRADEX GORIVO. Kada napustite Stranicu, trebate primijetiti i pročitati uvjete i pravila privatnosti svake web stranice koju posjećujete. Također, trebali biste samostalno procijeniti autentičnost bilo koje web stranice koja se doima ili tvrdi da je jedna od naših Stranica (uključujući one povezane putem e-pošte). Unatoč svim poveznicama koje bi mogle postojati na Stranici, osim ako nije drugačije navedeno, ne kontroliramo, preporučujemo ili ne podržavamo te nismo povezani s ovim web stranicama ili njihovim sadržajem, proizvodima, uslugama ili pravilima privatnosti. Preuzimanje materijala s određenih web stranica može rezultirati povredom prava intelektualnog vlasništva ili uvođenje virusa u vaš računalni sustav.

10. Kolačići
Da biste mogli naručiti u sustavu online narudžbe goriva, trebate postaviti svoj preglednik da prihvaća kolačiće. ETRADEX GORIVO u sustavu online narudžbe goriva koristi samo funkcionalne kolačiće koji su nužni za optimalno i sigurno funkcioniranje online sustava. Funkcionalni kolačići ne prikupljaju nikakve osobne podatke. Za funkcionalne kolačiće zakon ne zahtijeva traženje dopuštenja od korisnika. Većina preglednika automatski prihvaća kolačiće. Kolačiće u bilo kojem trenutku možete izbrisati s uređaja. Detaljne upute o ovom postupku možete pronaći u priručniku za rad preglednika ili krajnjeg uređaja.
Kolačići treće strane: u sustavu online narudžbe goriva ETRADEX GORIVO ne koristi kolačiće treće strane.

11. Zaštita privatnosti djece
ETRADEX GORIVO ozbiljno shvaća zaštitu privatnosti djece. Upravljamo Stranicom u skladu sa svim važećim zakonima u jurisdikciji navedenoj u nastavku. Ne prikupljamo Osobne podatke od bilo koje osobe mlađe od šesnaest godina (16) ili, ako je dopušteno mjerodavnim pravom, mlađe od trinaest godina (13). Djeca mlađa od šesnaest (16) godina ili, ako je dopuštena primjenjivim zakonom, mlađa od trinaest (13) godina trebaju imati pristanak roditelja/skrbnika prije davanja bilo kakvih Osobnih podataka Stranici. Ako utvrdimo da je korisnik ispod ove dobi, nećemo koristiti ni zadržavati njegove Osobne podatke bez privole njegovih/njezinih roditelja/skrbnika. Bez takve privole, dijete možda neće moći sudjelovati u određenim aktivnostima. Roditelj/skrbnik može pregledati, ukloniti, mijenjati ili odbiti daljnje prikupljanje ili korištenje Osobnih podataka svojeg djeteta ako nas na e-mail službenika za zaštitu osobnih podataka (molimo navedite djetetovo ime, adresu i email adresu).

12. Sigurnosne prakse
Sigurnost vaših Osobnih podataka iznimno nam je važna. Postavili smo odgovarajuće fizičke, elektroničke i upravljačke postupke kako bismo zaštitili podatke koje prikupljamo. Međutim, zbog inherentne otvorene prirode interneta, ne možemo jamčiti da će komunikacija između vas i nas ili informacija pohranjenih na Stranici ili na našim poslužiteljima biti potpuno sigurna od neovlaštenog pristupa trećih strana, kao što su hakeri. Vaša upotreba Stranice pokazuj vaš pristanak na ovaj rizik. U najvećoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim pravom, odričemo se svake odgovornosti i odgovornosti za bilo kakvu štetu (uključujući, ali ne ograničavajući se na, bilo koju i sve izravne, posebne, neizravne, posljedične ili kažnjive gubitke ili druge štete bilo koje vrste, bilo ugovorne (uključujući i temeljnu povredu), izvanugovorne (uključujući i nemarnost) ili na druge) koju ste mogli pretrpjeti zbog bilo kakvog gubitka, neovlaštenog pristupa, zloupotrebe ili izmjene bilo kakvih informacija koje pošaljete na Stranicu.

13. Mjerodavno pravo/jurisdikcija
Za sva pitanja koja se odnose na Stranicu i/ili ova Pravila privatnosti mjerodavno je pravo Republike Hrvatske (u nastavku: RH), bez upućivanja na načela međunarodnog privatnog prava. Suglasni ste da će isključiva nadležnost i mjesto održavanja bilo kojeg pravnog postupka koji se odnosi na Stranicu i/ili ova Pravila Privatnosti biti u odgovarajućim sudovima koji se nalaze u RH. Ne jamčimo niti impliciramo da Stranice ili sadržaj/materijali na Stranicama prikladni za upotrebu izvan RH. Informacije navedene na Stranicama koje se odnose na bilo koje proizvode ili usluge primjenjive su samo u RH, te ti proizvodi i usluge možda nisu dostupni na svim lokacijama. Ako se nalazite izvan RH, vi ste isključivo odgovorni za poštivanje svih primjenjivih Iokalnih zakona.

14. Prijenos imovine
Tijekom svog poslovanja možemo prodati ili kupiti imovinu. Ako drugi entitet stekne ETRADEX GORIVO ili svu ili gotovo svu našu imovinu, Osobni podaci i Ne-osobni podaci koje smo prikupili o korisnicima Stranica mogu se prenijeti na takvu osobu. Također, ako je protiv nas pokrenut bilo kakav postupak stečaja ili reorganizacije, takvi se podatci mogu smatrati našom imovinom i mogu se prodati ili prenijeti trećim stranama.

15. Salvatorna klauzula
Ako bilo koja odredba ovih Pravila privatnosti bude smatrana ili proglašena nevažećom, nezakonitom ili neprovedivom iz bilo kojeg razloga od strane bilo kojeg zakona ili javne politike, takva se odredba ne primjenjuje u onoj mjeri u kojoj je nevažeća ili neprovediva, a ostale odredbe se nastavljaju primjenjivati s punim pravnim učinkom.

16. Promjene i ažuriranja naših Pravila privatnosti
ETRADEX GORIVO pridržava pravo izmjene ili ažuriranja ovih Pravila privatnosti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Molimo vas da s vremena na vrijeme provjerite sve izmjene ili ažuriranja naših Pravila privatnosti, koja će biti objavljena ovdje i pokazivat će ažurirani datum stupanja na snagu na početku ove stranice Pravila privatnosti ako bilo koje izmjene ili ažuriranja budu izvršena.

17. Kontakt informacije
Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi sa Stranicama ili ovim Pravilima privatnosti, možete nas kontaktirati na sljedećoj e-mail adresi info@etradexgorivo.hr naznačujući zemlju iz koje pišete.

Etradex d.o.o.

Etradex Gorivo d.o.o.
Stancija Pataj 45B
52000 Pazin, Hrvatska

Call center: 0800 1133
Telefon: +385 (0)52 693 130
Email: mail adresa

Sjedište: Etradex Gorivo d.o.o. Bertoši (Grad Pazin) Stancija Pataj 45B
Registrirano na Trgovačkom sudu u Pazinu, MBS 130134596
Temeljni kapital od 1.550.500,00 kuna uplaćen u cijelosti
Član uprave: Armando Miljavac
OIB: 55130169739
IBAN račun (Erste banka): HR0824020061500123411

Pravila privatnosti i uvjeti korištenja